Новини публікуються мовою оригіналу

Лише за умови надання довідки з місця роботи матері дитини про те, що вона вийшла на роботу на повний робочий день, а також довідки органу праці й соціального захисту населення за місцем проживання матері про припинення їй виплати допомоги по догляду за дитиною (якщо така допомога була призначена), гарантовано право батька дитини, бабусі чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, на отримання такої відпустки визначеної тривалості зі збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги).

У разі коли мати дітей перебуває у відпустці для догляду за однією дитиною до досягнення нею 3-річного віку, для надання такої відпустки батькові для догляду за дитиною в цей же період підстав немає (немає довідки з місця роботи матері про те, що вона вийшла на роботу.

Із зазначеного вище випливає, що право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку батька дитини, баби, діда чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, є похідним від права матері на таку відпустку, тобто мати може делегувати своє право на відпустку переліченим вище особам.

У випадку якщо мати дитини працює та проживає за кордоном, на неї не поширюються норми Закону України «Про відпустки». Тобто права на відпустку на території України ця жінка не має, а тому, відповідно, не можуть мати права на цю відпустку й інші родичі.

За умови якщо мати дитини — приватний підприємець, вона не має права на будь-який вид відпусток, у т.ч. і на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, оскільки не перебуває в трудових відносинах. Отже, відповідно, відсутня підстава й для надання батьку дитини чи іншим родичам відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

Відповідне роз’яснення розміщено на веб-сайті Мінсоцполітики.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»