Новини публікуються мовою оригіналу

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики в листі від 10.05.2016 р. № 04-27/10-465 висловився щодо позбавлення ДФС права окремих платників податків на зменшення фінрезультату до оподаткування на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів.

Так, Комітет Верховної Ради України не погоджує позицію ДФС і повідомляє: як убачається зі змісту норм пп. 140.4.1 ПКУ й абз.абз. 1, 2 пп. 57.11.2 ПКУ, використання отримувачем дивідендів можливості зменшення свого фінрезультату до оподаткування на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів не повинно залежати від фактичної сплати авансових внесків із податку на прибуток при виплаті дивідендів платником податку, який виплачує такі дивіденди.

Окрім того, із метою ПКУ, дивідендами вважається платіж, що здійснюється юридичною особою у зв’язку з розподілом частини її прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (пп. 14.1.49 ПКУ). А відповідно до п. 4 П(С)БО 15 дивіденди нараховуються із суми чистого прибутку, тобто після нарахування всіх податків.

Таким чином, оскільки платник податку на прибуток «де-юре» є «платником авансових внесків» при виплаті дивідендів, а також для запобігання подвійного оподаткування одного й того самого фінрезультату, платник податку на прибуток (отримувач дивідендів) має право зменшити фінрезультат до оподаткування на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів від будь-якого платника податку на прибуток.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»