Новини публікуються мовою оригіналу

На веб-сайті Фонду соцстраху від нещасних випадків розміщено пояснення хронології дій відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2013 р. № 1232 (далі — Порядок), якщо на виробництві стався нещасний випадок:

1) потерпілий або працівник, який його виявив, або інша особа — свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити керівника робіт. При цьому безпосередній керівник робіт зобов'язаний:

 • терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби його доставляння до лікувально-профілактичного закладу;
 • негайно повідомити роботодавця про те, що сталося;
 • зберігати до прибуття комісії з розслідування нещасного випадку обстановку на робочому місці у такому стані, в якому вона була на момент настання нещасного випадку;

2) лікувально-профілактичний заклад повинен передати впродовж доби екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасний випадок на виробництві:

 • підприємству, де працює потерпілий;
 • робочому органу Фонду;
 • територіальному органу Державної служби України з питань праці, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);

3) роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний:

 • упродовж однієї години передати засобами зв'язку та впродовж доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок:
 • Фондові за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
 • керівникові первинної організації профспілки;
 • керівникові підприємства, де працює потерпілий (якщо потерпілий є працівником іншого підприємства);
 • органові державного пожежного нагляду;
 • закладові державної санітарно-епідеміологічної служби;
 • протягом доби утворити комісію в складі не менш як 3 особи й організувати проведення розслідування;

4) комісія зобов'язана впродовж 3-х робочих днів із моменту її створення провести розслідування, визначити, чи пов'язаний цей нещасний випадок із виробництвом, чи ні, і скласти відповідний акт.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»