Новини публікуються мовою оригіналу

Мінфін наказом від 08.07.2016 р. № 585 затвердив зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Зокрема, такий наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Так, відповідний наказ передбачає внести до декларації з податку на прибуток такі зміни:

 1. 1. рядок 2 «Звітний (податковий) період 20___ року» заголовної частини декларації доповнити графами для поміток про базовий звітний період, за який звітує платник податку, що подає таку декларацію, а саме: «Базовий звітний період квартал» і «Базовий звітний період рік»;
 2. 2. нову редакцію графи 1 рядка 26 декларації: «Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця8 або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року9». Таку ж нову редакцію передбачено для першої графи рядка 26 у Додатку ВП;
 3. 3. нову редакцію приміток «8» та «9»:

«8 Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, що уточнює показники декларацій за звітний період 2013 року та 2014 року.

9 Розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року.»;

 1. 4. нову редакцію Додатка АВ «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідендів (прирівняних до них платежів)» (до рядка 20 АВ декларації) та Додаток ЗП «Зменшення нарахованої суми податку» (до рядка 16 ЗП декларації) викласти в новій редакції, що додаються;
 2. 5. доповнити Таблицю 1 Додатка ПН до рядка 23 ПН декларації новими рядками, а саме:
 • рядок 22«Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України»;
 • рядок 23«Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України»;
 • рядок 24«Доходи за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів із державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до пункту 37 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України»;
 1. 6. Додаток ВП доповнити новими примітками такого змісту:

«9 Розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року.

10 У разі самостійного виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01 січня 2015 року заповнюються показники таблиці 2, у рядках таблиці 1 проставляються прочерки.».

  7. нову редакцію рядків із кодом 3.2.2, 3.2.3 та рядків із кодом 4.2.15, 4.2.14, 4.1.18, 4.2.13, 4.1.175 Додатка РІ до рядка 03 декларації.
 1.  
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»