Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у м. Києві в листі від 05.08.2016 р. № 17619/10/26-15-12-05-11 розглянуло питання щодо подання податкової звітності з податку на прибуток і ПДВ у разі, якщо господарська діяльність платником не проводилась і відсутні показники, котрі підлягають декларуванню.

Щодо податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.09.2015 р. № 879, то вона подається разом зі Звітом про фінансові результати (Форма № 2). Зокрема, про це робиться позначка в розділі «Відомості про одночасне подання до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств форм фінансової звітності».

З огляду на таке контролери повідомляють: за наявності в платника будь-яких показників за 2015 рік (звітний податковий період), які підлягають декларуванню (у т.ч. показників, котрі мають нульове значення або підлягають декларуванню в складі фінансової звітності, що подається разом із декларацією), платники податку на прибуток зобов’язані подавати податкову декларацію за 2015 рік і форми фінансової звітності в строки, передбачені п. 49.18 ПКУ.

Щодо подання звітності з ПДВ, податківці зазначають: відповідно до п. 9 р. ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21 (даліПорядок № 21), передбачено, що декларація подається платником за звітний період, у якому виникають об’єкти оподаткування, або за наявності показників, котрі підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ.

Тож якщо платником ПДВ господарська діяльність протягом звітного (податкового) періоду НЕ проводилася, але такий платник податку має суми від’ємного значення попередніх періодів, що підлягають відображенню в декларації звітного (податкового) періоду, то декларація з ПДВ за такий звітний (податковий) період подається.

У разі ж якщо платником ПДВ господарська діяльність протягом звітного (податкового) періоду НЕ проводилася та відсутні показники, які підлягають декларуванню (у т.ч. суми від’ємного значення попередніх періодів), то декларація за такий звітний (податковий) період на підставі п. 49.2 ПКУ НЕ подається.

Зважаючи на викладене, платники ПДВ мають право не подавати до контролюючих органів податкові декларації з ПДВ за звітні періоди, у яких не проводилася господарська діяльність.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»