Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 08.06.2016 р. № 12660/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо відображення в податковому обліку операції з продажу банком невиробничих основних засобів й інвестиційної нерухомості.

Контролери повідомляють: у разі продажу цих активів фінансовий результат до оподаткування збільшується (згідно з п. 138.1 ПКУ) на суму залишкової вартості таких активів, визначеної відповідно до бухгалтерського обліку, і зменшується (за п. 138.2 ПКУ) на суму первісної вартості таких активів, визначеної згідно з бухгалтерським обліком.

У разі здійснення операцій із продажу інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінансового результату до оподаткування згідно з нормами п.п. 138.1 та 138.2 ПКУ не проводиться. Результат від продажу таких активів визначається відповідно до правил бухобліку, і відображається в складі фінансового результату до оподаткування без коригувань.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»