Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в підкатегорії 115.02 системи «ЗІР» нагадала порядок заповнення граф 2–5 розділів ІІ та ІІІ Звітів № 1-ОА та № 1-ОТ (форми яких затверджені наказом Мінфіну від 11.02.2016 р. № 49, даліНаказ № 49):

  • у графі 2 зазначається код адміністративно-територіальної одиниці згідно з додатком до Наказу № 49;
  • у графі 3 — найменування або прізвище, ім’я, по батькові контрагента;
  • у графі 4 — місцезнаходження імпортера (експортера), суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи чи місце проживання фізичної особи — суб’єкта господарювання (контрагента) і номер контактного телефона;
  • у графі 5 — код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Водночас контролери зауважили: у разі провадження суб’єктом господарювання імпорту (експорту) алкогольних напоїв (тютюнових виробів) при заповненні розділів ІІ та ІІІ Звіту № 1-ОА (Звіту № 1-ОТ) у графі 2 рекомендовано проставляти код «28», а в графах 3–5 — усі наявні реквізити імпортерів (експортерів) алкогольних напоїв (тютюнових виробів).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»