Новини публікуються мовою оригіналу

Профспілка працівників освіти і науки на своєму офіційному веб-сайті повідомила: ст. 43 КЗпП передбачено розірвання трудового договору з ініціативи власника чи вповноваженого ним органу лише за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) у таких випадках:

  • змін в організації виробництва та праці (окрім, ліквідації) або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП);
  • виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров’я, які перешкоджають продовженню такої роботи, а так само в разі відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40 КЗпП);
  • систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п. 3 ст. 40 КЗпП);
  • прогулу (у т.ч. відсутності на роботі більш ніж 3 години протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП);
  • нез’явлення на роботу протягом більш як 4-х місяців поспіль унаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності й пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні (п. 5 ст. 40 КЗпП);
  • появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП);
  • винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні чи культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника чи вповноваженого ним органу (п. 2 ст. 41 КЗпП);
  • учинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням такої роботи (п. 3 ст. 41 КЗпП).

Власник або вповноважений ним орган звертається з обґрунтованим письмовим поданням про розірвання трудового договору до виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник. Виборний орган розглядає в 15-денний строк обґрунтоване письмове подання власника чи вповноваженого ним органу про розірвання трудового договору з працівником.

Подання має розглядатися в присутності працівника, на якого воно внесено. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у т.ч. адвокат.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»