Міністерство освіти і науки України затвердило Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об'єктів права інтелектуальної власності (далі — Перелік).

Цей Перелік є вичерпним, а тому здійснювати держнагляд за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності з інших питань, які не включені у цей Перелік, забороняється.

Під час здійснення цих планових заходів держнагляду перевірятиметься наявність таких документів:

  • виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, а також документів, що посвідчують особу, у посадових осіб;
  • статуту (положення);
  • договору про оренду приміщення або свідоцтва про право власності на приміщення;
  • документів, ліцензійних договорів, авторських договорів на право використання, відтворення, прокату, оренди, розповсюдження об’єктів права інтелектуальної власності;
  • наказу про призначення відповідальної особи за використання комп’ютерної, аудіо-, відеотехніки;
  • документів щодо кількості комп’ютерів і аудіо-, відеотехніки, які знаходяться на обліку суб’єкта господарювання (матеріальні активи);
  • документів із переліком комп’ютерного програмного забезпечення, яке знаходиться на обліку суб’єкта господарювання (нематеріальні активи);
  • у суб’єкта господарювання документів (бухгалтерської документації) щодо нарахування та сплати авторської винагороди (роялті) за використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Наказ Міносвіти і науки України «Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об’єктів права інтелектуальної власності, уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності та форми припису» від 02.10.2013 р. № 1355.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Станом на 28.10.2013 р. не опублікований

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»