Новини публікуються мовою оригіналу

Управління Держпраці у Хмельницькій області нагадує: правовою основою для проведення атестації робочих місць за умовами праці є чинні законодавчі та нормативні акти з питань охорони та гігієни праці. Списки № 1 і № 2 виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість працівників у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461, Списки виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки, затверджені постановою КМУ  від 17.11.1997 р. № 1290, Перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими та важкими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001р. № 163, тощо.

Періодичність проведення атестації робочих місць визначається в колективному договорі установи, але атестація має проводитися не рідше ніж раз на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації чи установи.

Мінсоцполітики вже розробило проект наказу «Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення».

Право на проведення перевірок отримають посадові особи Державної служби з питань праці (далі — Держпраці)  та її територіальних органів.

Для оцінки правильності застосування роботодавцями Списків інспектор праці перевірятиме:

  • відповідність унесених записів про найменування професій і посад у документах кадрового обліку та трудових книжках працівників Класифікатора професій та Списків (чинних на момент проведення атестації);
  • наявність у переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад усіх категорій працівників, яким за результатом атестації підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах;
  • відповідність робіт, виконуваних працівниками, яким за результатом атестації підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах, роботам, зазначеним у відповідних розділах довідників кваліфікаційних характеристик професій та посад працівників.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»