Новини публікуються мовою оригіналу

Мінінфраструктури в листі від 03.02.2015 р. № 1186/25/10-15 наголошує, що використання коригуючого коефіцієнта з метою підвищення норм витрат палива для автомобілів, що експлуатуються:

  • понад 5 років із загальним пробігом понад 100 тис. км — до 3%;
  • понад 8 років або із загальним пробігом понад 150 тис. км — до 5%;
  • понад 11 років або із загальним пробігом понад 250 тис. км — до 7%;
  • понад 14 років або із загальним пробігом понад 400 тис. км — до 9%,

не є рекомендованим, але його використання є цілком правомірним за умов, викладених у примітці до пп 3.1.10 Норм .

  Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р. № 43.

Передбачається, що суб'єкт господарювання, відповідно до п. 1.9 р. 1 Норм, відстежує зміни показників паливної економічності автомобілів у процесі експлуатації та використовує коефіцієнт, передбачений пп 3.1.10 Норм, не за замовчуванням і в повному обсязі за настанням певного віку чи пробігу, а за підтвердження такої необхідності, диференційовано по парку. При цьому в Нормах акцентовано увагу на автомобілі виробництва останніх років, які за конструкцією відповідають жорстким екологічним вимогам і можуть бути менш чутливими за показниками паливної економічності до строку експлуатації/загального пробігу.

Документальне підтвердження необхідності (обґрунтованості) використання коригуючих коефіцієнтів здійснюється підприємствами відповідно до п. 3.5 р. 3 Норм. Підприємство може робити це як самостійно, шляхом призначення вповноваженої особи, так і із залученням станції технічного огляду, де обслуговується автомобіль. У разі підтвердження обґрунтованості застосування будь-якого відповідного фактичним потребам коригуючого коефіцієнта, у т.ч. його максимально допустимого значення згідно з пп 3.1.10 п. 3.1 р. 3 Норм відповідно до встановлених умов щодо періоду експлуатації та загального пробігу, є правомірним.

Урахування кліматичних й інших умов експлуатації здійснюється за будь-яким варіантом, передбаченим Нормами, з урахуванням положень п. 3.5 р. 3 Норм.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»