Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 28.07.2016 р. № 16292/6/99-99-14-03-03-15 пояснила: у разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів були вилучені правоохоронними й іншими органами, зазначені органи зобов'язані надати для проведення перевірки в контролюючий орган копії таких документів або забезпечити доступ до перевірки таких документів.

Копії, засвідчені печаткою та підписами посадових (службових) осіб правоохоронних й інших органів, повинні бути надані протягом 3-х робочих днів із дня отримання письмового запиту контролюючого органу.

Отже, у разі вилучення документів, строки проведення перевірки, у т.ч. розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копій документів або забезпечення доступу до них.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»