Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у Дніпропетровській області на своєму офіційному веб-сайті розмістило пояснення щодо відшкодування витрат комісіонера на курсові різниці, де дійшло таких висновків:

  • якщо умовами договору комісії не зазначено іншого, комісіонер має право на включення до звіту комісіонера та відповідного відшкодування всіх витрат, пов’язаних із виконанням договору, у т.ч. втрат від операційних та неопераційних курсових різниць і комісійну винагороду банку. Відшкодовані витрати, у т.ч. курсові різниці та комісійна винагорода банку, включаються до складу доходів комісіонера;
  • первісна вартість придбаного за угодою комісії товару визначається на підставі звіту комісіонера та включає всі визнані комітентом витрати, пов’язані з виконанням договору, у т.ч. втрати від операційних і неопераційних курсових різниць та комісійну винагороду банку;
  • курсова різниця не збільшує бази обкладення ПДВ у комісіонера. При цьому якщо витрати, пов’язані з оплатою вартості товару, у т.ч. курсові різниці, покладаються на комітента, у звіті комісіонера, що надається комітентові, витрати, пов’язані з курсовою різницею, комісіонер відображає окремим рядком.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»