Новини публікуються мовою оригіналу

ГУ ДФС у Дніпропетровській області на своєму офіційному веб-сайті розмістило роз’яснення щодо передачі майнових прав на користування обладнанням як внесок у статутний капітал іншого підприємства.

Податок на прибуток

Як повідомляють контролери, зазначена операція є інвестиційною господарською операцією (пп. «б» пп. 14.1.81 ПКУ та ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV), котра має разовий, несистематичний характер й обмежена саме передачею права на користування обладнанням, отриманням в обмін корпоративних прав і подальшого одержання дивідендів, та не стосується утримання й обліку саме майна на балансі власника.

Тобто саме господарські взаємовідносини між інвестором та підприємством, який отримав право користування обладнанням, є інвестиційною операцією та господарською діяльністю в розумінні ПКУ.

Щодо амортизації. Право користування обладнанням як використання його корисних властивостей (зокрема виробництва певної продукції) належить лише одній особі (яка отримала це право), й обладнання з моменту передачі права користування ним не може застосовуватися інвестором у власній господарській діяльності в розумінні пп. 14.1.36 ПКУ (для виробництва власної продукції тощо). Тобто з метою практичного застосування норм ПКУ обладнання, право на користування яким передано як внесок до статутного фонду іншого підприємства, є невиробничим основним засобом.

Тож основні засоби, право користування якими передано іншій юридичній особі як внесок до статутного капіталу, для інвестора з моменту такої передачі переходять до невиробничих основних засобів. Згідно з пп. 138.3.2 ПКУ, вартість невиробничих основних засобів не підлягає амортизації в податковому обліку.

В бухобліку амортизація основних засобів нараховується як на виробничі, так і на невиробничі основні засоби. З огляду на зазначене, фінрезультат до оподаткування збільшиться на суму нарахованої амортизації вказаного обладнання згідно з даними бухобліку, що знайде своє відображення в рядку 1.1.1 додатка РІ до декларації з податку на прибуток.

ПДВ

Операція з передачі майнових прав на обладнання іншому суб’єкту господарювання як вклад до статутного капіталу у вигляді майнових прав на обладнання — прав користування майном є об’єктом оподаткування та підлягає оподаткуванню на загальних підставах за основною ставкою.

Водночас податкові зобов’язання з ПДВ при передачі майнових прав на обладнання іншому суб’єкту господарювання як вклад до статутного капіталу виникають по факту передачі таких прав.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»