Новини публікуються мовою оригіналу

Починаючи з 2016 року, установа формально могла обрати варіант із нарахуванням амортизації на річну дату балансу. Проте цю можливість слід передбачити в наказі про облікову політику.

Як наразі свідчить практика, майже всі головні розпорядники бюджетних коштів у наказах про облікову політику передбачають щоквартальне нарахування амортизації та цього ж вимагають від підвідомчих установ під час погодження їхніх положень про облікову політику.

У матеріалі «Нарахування бюджетними установами амортизації на звітну дату балансу» розглянуто питання:

  • строку корисного використання об’єктів ОЗ;
  • ліквідаційної вартості об’єкта ОЗ;
  • правил нарахування амортизації;
  • прикладів нарахування амортизації;
  • документального оформлення нарахування амортизації.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»