Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 18.07.2016 р. № 15386/6/99-99-15-02-02-15 розглянула лист щодо коригування фінрезультату до оподаткування на суми процентів за кредитами, позиками й іншими борговими зобов’язаннями.

1. Щодо визначення процентів для розрахунку коригування фінансового результату до оподаткування згідно з п. 140.2 ПКУ

Обмеження на врахування процентів із метою обкладення податком на прибуток згідно з п. 140.2 ПКУ стосується процентів платника за кредитами, позиками й іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами. Проценти на користь непов’язаних осіб і пов’язаних осіб — резидентів не підлягають коригуванню відповідно до п. 140.2 ПКУ.

2. Щодо розрахунку обмеження з метою застосування пп. 140.2 ПКУ

У разі якщо у звітному періоді при розрахунку суми перевищення згідно з п. 140.2 ПКУ сумарне значення показників фінрезультату до оподаткування, фінансових витрат і суми амортизаційних відрахувань має від’ємне значення за рахунок від’ємного значення фінрезультату, то фінрезультат збільшується на всю суму нарахованих у такому періоді відсотків за борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами. При цьому в зазначеному звітному періоді не враховуються в зменшення фінрезультату до оподаткування проценти, які перевищують суму обмеження, визначену п. 140.2 ПКУ, у минулих звітних періодах.

3. Щодо порядку застосування положень п. 140.3 ПКУ

Платники податку, які згідно з п. 140.2 ПКУ збільшили фінрезультат до оподаткування на суму процентів, мають право у наступних звітних податкових періодах зменшити фінрезультат до оподаткування на таку суму, зменшену щороку на 5% від цієї суми до повного її погашення. Зменшення має здійснюватися з урахуванням обмежень, установлених п. 140.2 ПКУ.

4. Щодо врахування щорічного 5%-вого обмеження для списання відсотків у наступних звітних періодах

Проценти, нараховані на користь пов’язаних осіб — нерезидентів, що перевищували обмеження, установлені п. 140.2 ПКУ, можуть бути враховані в зменшення фінрезультату майбутніх звітних податкових періодів. Для цього сума таких процентів щороку зменшується на 5%.

Водночас зазначена сума процентів, а також сума процентів нарахованих на користь пов’язаних осіб — нерезидентів, наприклад, у 2016 році, не повинна перевищувати обмеження, установлені п. 140.2 ПКУ, а саме суму, що становить 50% суми фінрезультату до оподаткування, фінансових витрат і суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду (у наведеному прикладі — 2016 рік).

Якщо проценти, нараховані на користь пов’язаних осіб — нерезидентів у звітному році, збільшені на суму неврахованих процентів станом на початок такого року та зменшених на 5%, не перевищують обмеження, визначені п. 140.2 ПКУ, то сума таких несписаних процентів станом на початок року, зменшена на 5%, ураховується в зменшення фінрезультату до оподаткування в податковій декларації з податку на прибуток підприємств такого звітного року.

Щодо залишка сум процентів минулих періодів у розмірі 5%, то платник податку не має права надалі враховувати такий залишок у майбутніх звітних періодах.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»