Новини публікуються мовою оригіналу

ДФСУ в листі від 15.07.2016 р. № 15291/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо визначення різниць за резервами (забезпеченнями) для відшкодування наступних витрат.

Фінансовий результат до оподаткування збільшується:

  • на суму витрат на формування резервів і забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (окрім забезпечень на відпустки працівникам й інші виплати, пов’язані з оплатою праці, і резервів, визначених пп. 139.2–139.3 ПКУ) відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ (пп. 139.1.1 ПКУ).

Керуючись пп. 139.1.2 ПКУ, фінрезультат до оподаткування зменшується:

  • на суму витрат (окрім оплати відпусток працівникам й інших виплат, пов’язаних з оплатою праці, і резервів, визначених пп.пп. 139.2–139.3 ПКУ), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат, сформованих відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ;
  • на суму коригування (зменшення) резервів і забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (окрім забезпечень на відпустки працівникам й інші виплати, пов’язані з оплатою праці, і резервів, визначених пп. 139.2–139.3 ПКУ), на яку збільшився фінрезультат до оподаткування згідно з національними П(С)БО або МСФЗ.

Зважаючи на викладене вище, контролери повідомляють: платник податку збільшує фінрезультат до оподаткування на суму витрат на формування забезпечень для відшкодування наступних витрат і зменшує фінрезультат на суму витрат, які відшкодовані за рахунок таких забезпечень, незалежно від того, у складі яких витрат вони відображені (поточні, незавершене виробництво, залишки готової продукції).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»