Новини публікуються мовою оригіналу

Профспілка працівників освіти і науки на своєму офіційному веб-сайті опублікувала відповідь на запитання:

якої тривалості має бути щорічна відпустка працівника дошкільного навчального закладу, який працює за сумісництвом на 0,5 ставки вихователя, 0,25 ставки помічника вихователя та 0,25 ставки машиніста з прання та ремонту спецодягу (білизни).

З огляду на норми ч. 1 ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, машиністам із прання та ремонту спецодягу (білизни) щорічна основна відпустка надається тривалістю 24 календарних дні. Якщо працівник одночасно обіймає декілька посад у дошкільному закладі, то відпустка надається тієї тривалості, яка передбачена за кожною з них. При цьому її загальна тривалість не повинна збільшуватися шляхом приєднання відпусток за кожною з посад.

Зважаючи на те що серед посад вихователя, помічника вихователя та машиніста з прання й ремонту спецодягу (білизни) найкоротшою є відпустка машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни), яка становить 24 календарних дні, то після її закінчення працівник має приступити до виконання обов’язків машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) і продовжувати перебувати у відпустці за посадами помічника вихователя й вихователя, тобто роботу за цими обома посадами не виконувати.

Після закінчення відпустки помічника вихователя тривалістю 28 календарних днів працівник має також приступити до роботи за посадою помічника вихователя та продовжувати перебувати в щорічній відпустці за посадою вихователя, тобто роботу за посадою вихователя він не повинен виконувати.

За бажанням працівника, можна використати щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні за посадою машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) й отримати компенсацію за 4 календарних дні невикористаної відпустки за посадою помічника вихователя та за 18 календарних днів — за посадою вихователя.

Також за його бажанням і за наявності виробничої можливості працівник на час перебування у відпустці за посадою вихователя тривалістю 42 календарних дні може взяти відпустку без збереження заробітної плати на 18 календарних днів за посадою машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни) і на 14 календарних днів за посадою помічника вихователя.

Оплата за дні відпустки за кожною із цих посад здійснюється, виходячи із нарахованої за 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки, заробітної плати за цими посадами.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»