Новини публікуються мовою оригіналу

ДФС у листі від 20.07.2016 р. № 15696/6/99-99-15-02-02-15 повідомила, що розрахунок частини чистого прибутку (доходу) (далі — Розрахунок) разом із фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними комерційними підприємствами та казенними підприємствами, які відповідно до ст. 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII належать до наукових установ, у строки, передбачені для квартальної звітності — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Крім того, у графі 06 Розрахунку науковими установами проставляється норматив відрахування в розмірі 0% та надається пояснення в довільній формі про належність платника частини чистого прибутку до наукової установи, на якого поширюється п. 1 ст. 111 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»