Списання безнадійної дебіторської заборгованості в бюджетній сфері має певні особливості. Коли виникає поточна дебіторська заборгованість? Які умови визнання її безнадійною? Який порядок виявлення та списання безнадійної дебіторської заборгованості в бюджеті?