Покупець повернув товар в одному періоді,
а розрахунок коригування підписав в іншому:
коли продавцю зменшувати податкові зобов’язання з ПДВ

На яку дату продавцю (платнику ПДВ) у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних і в який період у декларації з ПДВ відобразити операцію з повернення покупцем (платником ПДВ) неоплачених товарів, у разі якщо повернення відбулось у звітному періоді, а отримання розрахунку коригування до податкової накладної — у наступному?

ВІДПОВІДЬ: Вважаємо, відкоригувати податкові зобов’язання продавець повинен на дату повернення товарів від покупця. Хоча контро­лери наполягають на даті отримання покупцем розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування). Розглянемо аргументи.

У відповіді на подібне запитання, що міститься в підкатегорії 130.10 ЄБПЗ (щоправда, діяла вона до 16.12.2011 р.), податківці зазначали: « Оскільки в розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної зазначається дата, підпис і прізвище особи, яка склала такий розрахунок коригування, а також дата отримання розрахунку та підпис покупця, то на дату підписання такого розрахунку коригування він підлягає відображенню в податковій декларації з ПДВ як продавцем (у рядку 8 декларації з ПДВ), так і покупцем (у рядку 16 декларації з ПДВ) з обов’язковим поданням до такої декларації додатка 1». Та незважаючи на те що ця відповідь втратила актуальність, у підкатегорії 130.25 ЄБПЗ наразі міститься схоже роз’яснення: « суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача одночасно підлягають відповідному коригуванню в деклараціях з ПДВ того звітного податкового періоду, на який припадає дата отримання отримувачем розрахунку» .

Звернімося до першоджерела — ст. 192 Податкового кодексу України (даліПКУ). Як відомо, суми податкових зобов’язань і податкового кредиту постачальника й отримувача підлягають відповідному коригуванню, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або в разі повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг.

За приписами пп. 192.1.1 ПКУ внаслідок такого перерахунку в бік зменшення:

  • постачальник зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;
  • отримувач (платник ПДВ) зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.

Як бачимо, дата коригування не прив’язана до дати підписання розрахунку коригування.

Утім контролери в цьому питанні не послідовні. Адже в ситуації, коли йдеться про зменшення податкового кредиту покупцем у разі повернення товару (оплати), вони не радять чекати на розрахунок коригування, а «самостійно здійснити коригування сум податкового кредиту за результатами податкового періоду, протягом якого відбулося повернення ним товарів (отриманих за них коштів) незалежно від факту отримання розрахунку коригування» (див. відповідь у підкатегорії 130.25 ЄБПЗ).

До того ж згідно з пп. 192.1.1 ПКУ, продавець на дату повернення від покупця товарів повинен виписати розрахунок коригування. І перш ніж направити цей документ на підпис покупцю, його необхідно включити в Реєстр отриманих та виданих податкових накладних (далі — Реєстр) і присвоїти номер. Бо, як відомо, номер розрахунку коригування присвоюють відповідно до його номера в Реєстрі (п. 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну України від 01.11.2011 р. № 1379). Якщо розрахунок коригування потрапляє в Реєстр на дату повернення товарів, то він автоматично потрапить і в декларації з ПДВ цього звітного періоду. Якщо ж користуватися рекомендаціями контролерів, без будь-яких підстав на це доведеться виключити розрахунок коригування з Реєстру в періоді його складання та включити в Реєстр у звітному періоді його підписання покупцем.

Підсумуємо

За приписами ст. 192 ПКУ продавець і покупець повинні провести коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту, відповідно, на дату повернення неоплаченого товару.

Утім обережному платнику ПДВ — постачальнику, який бажає уникнути непорозумінь із контролерами під час перевірки, аби зменшити податкові зобов’язання, слід дочекатися дати підписання покупцем розрахунку коригування. А ось обережним покупцям, з огляду на роз’яснення контролерів, ми б не рекомендували чекати на розрахунок коригування, аби зменшити свій податковий кредит, а робити це у звітному періоді повернення товару.

Ольга КЛЕБАН,

провідний бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»