У травні 2014 р. з’явився новий міжнародний стандарт — МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами», який прийде на заміну МСБО 11 і 18, а також кількох інтерпретацій. Що нового передбачає цей стандарт?