На рівні держави відсутні не лише окремі П(С)БО для неприбуткових організацій, серед яких і ОСББ, а й методичні рекомендації щодо їхнього обліку. Тому узагальнимо практичний досвід і висвітлимо особливості бухгалтерського обліку доходів і витрат в ОСББ з урахуванням чинної нормативної бази