Сьогодні практично на кожному підприємстві, чи то велика компанія з чисельністю в кілька тисяч (або десятків тисяч) співробітників, чи невелике приватне підприємство з 3–10 співробітниками, є автотранспорт. І якщо утримання автотранспорту в технічно справному стані, правильна і безаварійна його експлуатація є обов’язками водіїв, автомеханіків, інших фахівців — «технарів» відповідної кваліфікації, то правильна організація обліку автотранспорту, витрат на його утримання і експлуатацію покладена на бухгалтерську службу.
У цьому матеріалі розглянемо нюанси обліку таких специфічних автозапчастин, як акумулятори та автошини
Облік придбання акумуляторів й автошин
Акумулятори й автомобільні шини є «запасними» частинами до автомобіля. Тому в цілях бухгалтерського обліку вони відносяться до запасів як «матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб» (п. 6 П(С)БО 9 «Запаси»). Також це підтверджено п. 1.3 Методрекомендацій № 2.