Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування здають у складі річної звітності. Показники цієї форми мають узгоджуватися між собою, а також відповідати показникам рядків Балансу (форма № 1) відповідно до Звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності.