З коментаря ви дізнаєтеся, яких змін зазнав документ, як у ньому враховано сучасні тенденції на фінансовому ринку та міжнародну практику здійснення розрахунків із використанням електронних платіжних засобів