Яким чином відобразити в бухгалтерському та податковому обліку втрати ТМЦ під час їх транспортування — як у межах природного убутку, так і понад такі норми?