Із 04.09.2015 р. до НП(С)БОДС 123 «Запаси» було внесено зміни. Також були відкориговані й Методрекомендації з обліку запасів. Розгляньмо, як змінилися правила обліку окремих видів запасів.