Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності (затверджені наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. № 476)

Методичні рекомендації щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами (затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європеської інтеграції України від 17.06.2003 р. № 157)

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності (затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433)

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку (затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356)

Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості (затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373)

Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах (затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 21.12.2007 р. № 929)

Методичні рекомендації щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій з формування власного капіталу та залучення майна колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств новоствореними сільськогосподарськими підприємствами (затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 02.07.2001 р. № 190)

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами (затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. № 422)

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами (затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2011 р. № 720)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів (затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат (затверджені наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2010 р. № 1300)

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів (затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561)