Звіт про фінансові результати, або Звіт про сукупний дохід, теж є доволі важливим фінансовим звітом. А для платників податку на прибуток — основа для складання податкової декларації. Незабаром варто братися за складання річного Звіту про фінансові результати. Тож, розгляньмо, які особливості складання такого звіту

Хто складає Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) використовують як юрособи, що ведуть облік за національними стандартами, так і ті підприємства, що застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності. Винятком є лише суб’єкти малого підприємництва, що звітують за формами з П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Водночас згідно з п. 1 р. IV НП(С)БО 1 підприємства, які застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені НП(С)БО 1. Отже, суб’єкти малого підприємництва, що ведуть бухоблік за міжнародними стандартами, звітуватимуть повним комплектом фінансової звітності, визначеним у додатку 1 до НП(С)БО 1.

А ось указівками НП(С)БО 1 керуються лише юрособи, які складають фінзвітність за національними стандартами бухобліку, окрім:

  • банків;
  • бюджетних установ;
  • суб’єктів малого підприємництва;
  • представництв іноземних суб’єктів господарювання, що складають скорочену за показниками фінзвітність у складі балансу та звіту про фінрезультати, форма та порядок складання яких визначені П(С)БО 25.

Структура Звіту про фінансові результати

Згідно з визначенням, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) — звіт про доходи, витрати, фінансові результати й сукупний дохід (п. 3 р. 1 НП(С)БО 1).

Звіт про фінрезультати складається із чотирьох розділів:

І «Фінансові результати»;

ІІ «Сукупний дохід»;

ІІІ «Елементи операційних витрат»;

IV «Розрахунок показників прибутковості акцій».

Згідно з п. 3 р. 1 НП(С)БО 1, сукупний дохід — це зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій із власниками). У розділі ІІ «Сукупний дохід» відображають дооцінку (уцінку) необоротних активів і фінансових інструментів, накопичені курсові різниці, частку іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств й інший сукупний дохід, зменшені на суму податку на прибуток. А власне сукупний дохід розраховують як алгебраїчну суму чистого фінансового результату за звітний період й іншого сукупного доходу після оподаткування (п. 3.35 Методрекомендацій № 433).

Розділ IV «Розрахунок показників прибутковості акцій» заповнюють лише акціонерні товариства, прості акції чи потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, що перебувають у процесі випуску таких акцій.

Зауважте

Число статей Звіту про фінансові результати може як зменшуватися, так і збільшуватися. Таке ноу-хау зафіксували в п. 4 р. ІІ НП(С)БО 1, згідно з яким підприємства можуть не наводити статей, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, коли така інформація була в попередньому звітному періоді). А також можуть додавати статті зі збереженням їх назви й коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, які наведено в додатку 3 до НП(С)БО 1. Водночас така додаткова стаття повинна відповідати двом критеріям:

1) інформація в ній є суттєвою. Пригадаємо: це інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності;

2) оцінка статті може бути достовірно визначена.

Про використання та наповнення цих статей ми докладно розповіли в публікації «Додаткові статті фінзвітності: коли та як заповнювати».

Заповнюємо рядок за рядком