Роль Балансу в діяльності підприємства важко переоцінити. Адже це фінансовий звіт, який відображає реальний фінансовий стан підприємства та на підставі якого можна зробити висновок про діяльність такого підприємства. А тому складання Балансу — річ серйозна. Розгляньмо, які головні вимоги до складання Балансу та як його правильно заповнити

Баланс як форма звітності

Згідно з п. 1 р. ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73 (даліНП(С)БО 1), давно знайомий нам Баланс має дещо іншу назву. Нині його іменують «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (далі — Баланс). Але, як і раніше, — це форма звіту, що відображає активи, зобов’язання та власний капітал підприємства (п. 7 р. II НП(С)БО 1).

Увага!

Баланс (звіт про фінансовий стан) — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал (п. 3 р. І НП(С)БО 1).

Баланс підприємства складають на кінець останнього дня звітного періоду. Тому річний Баланс складають станом на кінець дня 31 грудня. Місячні (на останню дату місяця) і квартальні форми (станом на 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня) Балансу НП(С)БО 1 називаються проміжними, їх заповнюють наростаючим підсумком із початку звітного року.

Які підприємства складають Баланс

Згідно із ч. 1 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV, фінансову звітність, у т.ч. Баланс, мають складати всі підприємства, які зобов’язані вести бухгалтерський облік.

Проте відповідь на запитання — хто саме має складати та подавати Баланс як форму № 1? — слід шукати в п. 2 р. І НП(С)БО 1. В останньому прописано, що норми цього стандарту поширюються на юридичних осіб усіх форм власності, які зобов’язані подавати фінансову звітність відповідно до законодавства, але винятками є:

  • банки;
  • бюджетні установи;
  • суб’єкти малого підприємництва (у т.ч. суб’єкти малого підприємництва — юрособи, що відповідають критеріям мікропідприємництва) та представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, для яких установлена скорочена за показниками фінансова звітність у складі Балансу та звіту про фінансові результати, форма й порядок складання яких визначаються П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва».

Зверніть увагу!

Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені НП(С)БО 1. Тобто такі компанії мають заповнювати «великий» Баланс згідно з п. 1 р. ІV НП(С)БО 1.

Окремі Баланси