Роль Балансу в діяльності підприємства важко переоцінити. Адже це фінансовий звіт, який відображає реальний фінансовий стан підприємства та на підставі якого можна зробити висновок про діяльність такого підприємства.
Які головні вимоги до складання Балансу та як його правильно заповнити?

Баланс як форма звітності

Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73 (далі — НП(С)БО 1), «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (далі — Баланс) — це форма звіту, що відображає активи, зобов’язання та власний капітал підприємства (п. 7 р. II НП(С)БО 1).

Баланс (звіт про фінансовий стан) — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та власний капітал (п. 3 р. І НП(С)БО 1).

Баланс підприємства складають на кінець останнього дня звітного періоду. Тому річний Баланс складають станом на кінець дня 31 грудня. Місячні (на останню дату місяця) і квартальні форми (станом на 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня) Балансу НП(С)БО 1 називаються проміжними, їх заповнюють наростаючим підсумком із початку звітного року.

Які підприємства складають Баланс

Згідно із ч. 1 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV фінансову звітність, у т.ч. Баланс, мають складати всі підприємства, які зобов’язані вести бухгалтерський облік.

Хто саме має складати й подавати Баланс як форму № 1? Відповідь міститься в п. 2 р. І НП(С)БО 1. Зокрема, там прописано, що норми цього стандарту поширюються на юридичних осіб усіх форм власності, які зобов’язані подавати фінансову звітність відповідно до законодавства, але винятками є:

  • банки;
  • бюджетні установи.

А ось малі підприємства, мікропідприємства, юрособи — платники єдиного податку 3 групи та неприбуткові організації можуть використовувати форми з П(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність» або ж загальні форми з НП(С)БО 1.

Згідно з п. 2 р. ІІ НП(С)БО 1 такі підприємства «можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у цьому Національному положенні (стандарті)» (такі зміни привніс до НП(С)БО 1 наказ Мінфіну  від 31.05.2019 р. № 226. Про них ми розповідали в публікації «Зміни до П(С)БО 25: знайомимося з наслідками»).

Зауважимо

Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені НП(С)БО 1. Тобто вони мають заповнювати «великий» Баланс згідно з п. 1 р. ІV НП(С)БО 1.

Окремі Баланси