Суттєвість нерозривно пов’язана зі складанням фінзвітності, переоцінкою основних засобів, виправленням помилок тощо. Підказки щодо встановлення критерію суттєвості у випадках, безпосередньо не прописаних у П(С)БО, Мінфін зазначає в Методрекомендаціях.
Розгляньмо, як суттєвість впливає на виокремлення статей фінзвітності, і наведімо практичні приклади розрахунку межі суттєвості

Що таке суттєвість

До нормативно встановлених форм звітності можна вписувати додаткові статті в тому випадку, якщо вони є суттєвими. Щоправда, цілковитої свободи у цьому питанні бухгалтери не мають: усі можливі додаткові статті перелічені в додатку 3 до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», і кожна з них має свій «персональний» код.

Зазначений підхід регламентовано п. 4 р. ІІ НП(С)БО 1:

«Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до цього Національного положення (стандарту), у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:

— інформація є суттєвою;

— оцінка статті може бути достовірно визначена».

У Методичних рекомендаціях щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433 (далі — Методрекомендації № 433), прописані статті, які можна додавати до офіційних форм звітності в разі відповідності ознакам суттєвості.

Також Мінфін у листі від 15.08.2016 р. № 31-11410-07/23-2644/2467 наголосив: за П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» у примітках до фінансових звітів підприємство розкриває інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, зокрема, факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення. Доцільність (недоцільність) оприлюднення визначається суттєвістю інформації про помилки.

У п. 3 р. І НП(С)БО 1 наведено визначення суттєвості інформації:

«суттєва інформація інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства».

Межі суттєвості