Швидко промайнули новорічні свята, і саме час підбивати підсумки минулого року. Сьогодні нагадаємо, кому, куди та в які строки потрібно подати фінзвітність за 2019 рік

Хто зобов’язаний складати фінзвітність

Насамперед з’ясуймо, хто повинен складати й подавати фінансову звітність.

Згідно із ч. 1 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (даліЗакон про бухоблік) і п. 1 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (даліПорядок подання фінзвітності), фінансову звітність за 2019 рік повинні складати й подавати:

  • усі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності;
  • представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності;
  • бюджетні установи.

Тим часом нині порядок складання та подання фінзвітності представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності та бюджетними установами ми не розглядатимемо.

Фінзвітність і консолідовану фінзвітність складають за національними П(С)БО чи МСФЗ (абз. 2 п. 2 Порядку подання фінзвітності).

Своєю чергою, окремих суб’єктів господарювання зобов’язали складати фінзвітність відповідно до МСФЗ (ч. 2 ст. 121 Закону про бухоблік). Щодо фінзвітності за 2019 рік, то її обов’язково мають складати за МСФЗ ПАТ, підприємства, які становлять суспільний інтерес, підприємства, що провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначає КМУ, і підприємства, що провадять діяльність із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Крім того, складати фінзвітність згідно з МСФЗ підприємства можуть і за самостійним рішенням (ч. 3 ст. 121 Закону про бухоблік).

Детальніше про це — у публікаціях «Зміни в Закон про бухоблік: наближення до євровимог» і «Переходимо на МСФЗ: за який період уперше подавати МСФЗ-звітність».

Наразі порядок складання фінзвітності за МСФЗ не розглядатимемо.

Куди подавати фінзвітність

Кому та в які строки подавати фінзвітність, регулює Порядок подання фінзвітності, а для платників податку на прибуток — іще й ПКУ.

Нагадаємо

Фінзвітність подають:

  • до органів, до сфери управління яких належить підприємство;
  • трудовому колективу;
  • власникам (засновникам);
  • до органів державної статистики;
  • до органів виконавчої влади й іншим користувачам згідно із законодавством;
  • до органів ДПС разом із декларацією з податку на прибуток.

Разом із відповідною декларацією з податку на прибуток платник податку подає до ДПС квартальну або річну фінансову звітність (п. 46.2 ПКУ). Водночас слід брати до уваги вимоги ст. 137 ПКУ.

Фінансову звітність зобов’язані подавати до ДПС і неприбуткові підприємства, установи й організації, визначені п. 133.4 ПКУ, які подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Фінзвітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід’ємною частиною.

Звітний період