Фінансова звітність мікропідприємства складається з Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс). Наразі розповімо, хто має складати й подавати спрощену фінзвітність, а також наведемо порядок заповнення статей Фінансового звіту мікропідприємства

Хто складає форми № 1-мс і № 2-мс

Порядок складання та подання Фінансової звітності мікропідприємства регламентується НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність».

Згідно з п. 2 його р. I Фінзвітність мікропідприємства складають:

  • мікропідприємства, які визнані такими відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі — мікропідприємства);
  • підприємства, які ведуть спрощений бухоблік доходів і витрат згідно з податковим законодавством, тобто юрособи — єдинники групи 3 (див. абз. 3 п. 44.2 Податкового кодексу України);
  • непідприємницькі товариства.

Як і раніше, норми НП(С)БО 25 та відповідну спрощену фінзвітність не можуть застосовувати підприємства, які згідно із законодавством складають фінзвітність за МСФЗ. Вони використовують повноформатну фінзвітність, передбачену НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Нагадаємо

Детально з класифікаційними критеріями підприємств із метою бухобліку можна ознайомитися зі статей «Мікро-, малі, середні та великі підприємства: нові критерії розподілу та його вплив» та «Групи підприємств за розмірами: практичні питання класифікації та перекласифікації». Про обов’язкове МСФЗ-звітування див. «Хто подає фінзвітність за МСФЗ».

НП(С)БО 25 не надає підприємствам права вибирати між Фінансовою звітністю малого підприємства (форми № 1-м, № 2-м) та Фінансовою звітністю мікропідприємства (форми № 1-мс, 2-мс). Тому те ж мікропідприємство не може звітувати за формами № 1-м і № 2-м.

А ось складати повноформатну фінзвітність, передбачену НП(С)БО 1, дозволено. Право вибору між спрощеним та повноформатним комплектом фінзвітності нині закріплено за «малюками» п. 2 р. ІІ НП(С)БО 1. Але наша стаття присвячена лише тим з них, які звітують за формами № 1-мс та № 2-мс.

Завважимо

Згідно з НП(С)БО 25 Фінзвітність мікропідприємства призначена, зокрема, і для непідприємницьких товариств. А до непідприємницьких товариств — за термінологією ст. 85 Цивільного кодексу України — учені-цивілісти відносять і неприбуткові організації (на користь цього свідчить Науково-практичний коментар до згаданої статті). Відповідно, неприбуткові організації (незалежно від розміру) мають прерогативу звітувати Фінансовою звітністю мікропідприємства (форми № 1-мс, 2-мс) або ж обирати комплект повноформатної фінзвітності, передбачений НП(С)БО 1.

Утім, у податкових органів дещо інакший підхід до складання та подання неприбутківцями фінансової звітності разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. У роз’ясненні з категорії 102.20.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.sfs.gov.ua) зазначено:

«Неприбутковими установами та організаціями (крім неприбуткових установ та організацій, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, бюджетних установ) подається разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та Примітки до річних звітів (форми №№ 1–5). Неприбуткові установи, організації, які підпадають під критерії мікропідприємств, малих підприємств, подають скорочену за показниками фінансову звітність (Фінансовий звіт малого підприємництва, Фінансовий звіт мікропідприємства) у складі Балансу і Звіту про фінансові результати (форми № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс)».

Кому та в які строки потрібно подавати фінансову звітність, читайте у матеріалах «Фінансова звітність: форми, строки та порядок подання» і «Зміни до порядку подання фінзвітності: новації для малих підприємств і не лише».

Далі розгляньмо порядок складання форм № 1-мс і № 2-мс (про заповнення форм № 1-м і № 2-м див. «Фінзвітність малого підприємства: заповнюємо без помилок»).

Баланс. Форма № 1-мс