У ході інвентаризації було виявлено основні засоби, які повністю замортизовані. Чи потрібно їх списувати з балансу? Чи можна і надалі експлуатувати основні засоби, залишкова вартість яких дорівнює нулю?