Підприємство у звітному періоді придбало та продало вексель. У результаті такої операції воно отримало прибуток. Жодних переоцінок цінних паперів підприємство не здійснювало. Як провести ціннопаперове коригування за операцією з купівлі-продажу векселя, якщо підприємство вирішило під час визначення об’єкта оподаткування добровільно застосовувати різниці, про що поставило відмітку в декларації?

ВІДПОВІДЬ: Коригування у цій ситуації буде таким: потрібно бухгалтерський фінансовий результат збільшити на податковий ціннопаперовий фінрезультат і збільшити (зменшити) на від’ємний (додатний) бухгалтерський ціннопаперовий фінрезультат. Звучить складно. Але це лише здається. Далі — докладніше.

Вексель — особливості обліку

Передусім варто сказати про векселі.

Вексель — цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю) (ст. 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480).

На практиці зазвичай підприємство може отримати вексель або в рахунок оплати за відвантажені товари (роботи, послуги), або шляхом його придбання за рахунок грошових коштів. Саме від цього й залежить порядок його бухобліку. А оскільки з 01.01.2015 об’єкт оподаткування прямо залежить від бухгалтерського фінансового результату (плюс/мінус різниці), то й податкові наслідки безпосередньо залежатимуть від характеру операції, унаслідок якої було отримано вексель. Пояснімо.

Варіант 1. Вексель обліковується як вексель — коли мовиться про отримання векселя в рахунок оплати за відвантажені товари, виконані роботи чи надані послуги. У цьому випадку порядок бухгалтерського обліку залежить від строку його погашення. Тобто, залежно від виду заборгованості (довгострокова чи короткострокова), вексель обліковують або на субрахунку 182 «Довгострокові векселі одержані», або на відповідному субрахунку рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані».

У податковому обліку, як ми вже зазначили, об’єктом оподаткування є бухгалтерський фінрезультат. Погашення векселя, безперечно, вплине на об’єкт обкладення податком на прибуток, оскільки відобразиться на бухгалтерському фінрезультаті. Якщо ж вексель не буде погашений, тоді вже йтиметься про грошову дебіторську заборгованість. І тут уже спрацьовуватимуть правила, визначені р. ІІІ ПКУ.

У разі якщо в платника податку на прибуток бухдохід за останній рік становить менш ніж 20 млн грн і цей платник податку вирішив добровільно не застосовувати податкових різниць, то, як списання безнадійної дебіторської заборгованості відображено в бухобліку, так ця операція й відображатиметься в податковому обліку.

Інша річ, якщо підприємство добровільно застосовує податкові різниці чи його річний бухдохід становить понад 20 млн грн. Такі платники податку на прибуток, які застосовують різниці, мають знати, що в п. 139.2 ПКУ зазначено, що фінрезультат до оподаткування, зокрема:

  • збільшується:
    • на суму витрат на формування резерву сумнівних боргів згідно з правилами бухобліку;
    • на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів;
  • зменшується:
    • на суму коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінрезультат до оподаткування відповідно до правил бухобліку;
    • на суму списаної дебіторської заборгованості (у т.ч. за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ.

Детальніше щодо обліку грошової безнадійної дебіторської заборгованості читайте в матеріалі «Списання грошової безнадійної дебіторської заборгованості: облік й оподаткування».