Доволі часто підприємство, маючи в розпорядженні вільні грошові кошти, вирішує надати позику своєму працівникові чи звичайній фізособі. Однак така допомога повинна бути надана з особливою обережністю. Адже не в усіх випадках підприємство вправі надавати грошові позики. Тим часом слід узяти до уваги строки надання та порядок повернення позики. Оскільки саме від таких умов залежить відображення в обліку цієї операції та її оподаткування. Отож, розгляньмо все по черзі

Юридичний аспект

Загальні підстави для надання позики визначені § 1 глави 71 Цивільного кодексу України (даліЦКУ).

Так, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти чи інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того ж роду й такої самої якості.

Передусім зауважимо: підприємство не завжди вправі надавати грошові кошти в позику.

Це пов’язано з тим, що надання коштів у позику, у т.ч. і на умовах фінансового кредиту, вважається фінансовою послугою (п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ, даліЗакон про фінпослуги).

А надавати фінансові послуги, як відомо, можуть лише фінансові установи (а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичні особи — підприємці).

Нагадаємо

Фінансова установа — юридична особа, яка згідно із законом надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку  (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону про фінпослуги).

  До фінустанов належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди й компанії та інші юрособи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, — інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг (окрім незалежних фінансових посередників, що надають послуги з видачі фінансових гарантій згідно з Митним кодексом України.

Однак якщо уважно вчитатись у визначення фінансової послуги, надане Законом про фінпослуги, можна дійти висновку, що грошові позики юрособа все ж має право надавати. Щоправда, лише у випадках, коли мовиться саме про безпроцентні позики.