Із 01.05.2016 р. змінено класифікацію категорій посад держслужби та ранги, які присвоюються за цими категоріями посад. До того ж маємо новий порядок присвоєння рангів державних службовців. Розгляньмо, як його застосовувати