Наше підприємство планує взяти участь у тематичному фестивалі, де рекламуватиме власну продукцію. Прийнято рішення про безкоштовну роздачу зразків товарів і канцтоварів із логотипом підприємства. Які податкові наслідки таких операцій у частині ПДВ і податку на прибуток?

ВІДПОВІДЬ: Вартість товарів, які безоплатно роздаються в рекламних цілях, слід включати до складу витрат на збут на рахунок 93. Своєю чергою, у податково-прибутковому обліку не буде жодних коригувань. А ось для цілей ПДВ-обліку така операція слугуватиме об’єктом обкладення ПДВ, хоча тут є певні нюанси…

Бухгалтерський облік

У бухобліку вартість канцтоварів і зразків товарів для рекламних цілей списують до витрат на збут — Дт 93 Кт 20, 26, 28 (п. 19 П(С)БО 16 «Витрати»). Як результат — вартість рекламної продукції буде враховано до витрат на збут, а ті, своєю чергою, формуватимуть фінрезультат до оподаткування (Дт 79 Кт 93).

Документальне оформлення

Для того аби підприємство мало можливість відобразити в бухобліку й водночас у податковому обліку витрати, пов’язані з рекламою, їх слід документально підтвердити.

У такому випадку для підтвердження проведення рекламного заходу та використання при цьому канцтоварів і товарів підприємства варто оформити:

  • наказ керівника про проведення рекламного заходу. У наказі слід зазначити дату, місце та мету їх проведення, строки й коло осіб, відповідальних за організацію та виконання підготовчих робіт, а також треба обов’язково вказати, що такий захід провадиться винятково з рекламною метою. Якщо під час рекламних заходів планується безкоштовне передання товарів, то в наказі зазначаються кількість кожного найменування товару й інша інформація, яка б також свідчила про рекламний характер діяльності;
  • план (програму) підготовки та проведення рекламного заходу. Цей документ є вагомим доказом рекламного, передпродажного заходу. У документі наводять календарний план дій із проведення рекламного заходу із зазначенням строків і відповідальних осіб;
  • кошторис витрат на проведення рекламного заходу. Указують номенклатуру та кількість зразків товарів, рекламних матеріалів й інших ТМЦ, які передбачено передавати під час проведення заходу, й інші видатки, необхідні для його організації;
  • накладні на відпуск ТМЦ зі складу. Під час проведення безкоштовного передання товарів і розповсюдження рекламних матеріалів особа, відповідальна за їх передання, одержує відповідні матеріальні цінності на складі підприємства під звіт. Відпуск матеріальних цінностей зі складу оформлюється видатковою накладною;
  • звіт про проведення рекламних заходів. Після завершення рекламного заходу відповідальні особи складають звіт про фактичні витрати на його проведення та надають його на затвердження керівнику;
  • акт на списання безоплатно розповсюджених товарів. Складається комісією та слугуватиме первинним документом для списання в бухобліку вартості використаних для рекламних цілей ТМЦ.

Якщо ж підприємство бере участь у рекламному заході (фестиваль, виставка тощо), котрий проводиться сторонньою організацією, то план підготовки та кошторис витрат на проведення рекламних заходів не знадобляться.

Податок на прибуток

Об’єкт обкладення податком на прибуток визначається шляхом коригування фінрезультату до оподаткування, визначеного відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, на різниці, передбачені р. III ПКУ.

Своєю чергою, платники податку, у яких річний бухгалтерський дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) за останній рік не перевищує 20 млн грн, об’єкт оподаткування можуть визначати без коригування фінрезультату до оподаткування. Більше про це читайте в матеріалі «Хто застосовує різниці при визначенні податку на прибуток – 2015» газети № 225/2015.

У ПКУ не передбачено застосовування жодних податкових різниць, пов’язаних із роздачею товарів у рекламних цілях і будь-яких інших рекламних витрат, а тому все зводиться лише до відображення цієї операції в бухобліку.

ПДВ

Безоплатне передання для цілей ПДВ-обліку податківці розглядають або як окрему операцію, яка є об’єктом обкладення ПДВ, або як операцію з постачання товарів/послуг, вартість яких компенсується за рахунок виручки від реалізації інших товарів, що не є об’єктом обкладення ПДВ (див. консультацію у підкатегорії 101.06 системи «ЗІР»).

У першому випадку платник ПДВ має нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 185.1 і п. 188.1 ПКУ. Тим часом база оподаткування операцій із постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості, але не нижче за ціну придбання таких товарів/послуг (для самостійно виготовлених товарів — за звичайну ціну). У нашому ж випадку канцтовари та зразки продукції надаються безкоштовно.

Тож, з огляду на норми п. 188.1 ПКУ та п. 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307, необхідно скласти 2 податкові накладні:

  • першу — на постачання канцтоварів і зразків товарів із нульовою сумою ПДВ;
  • другу — на суму перевищення ціни придбання (для самостійно виготовлених товарів — звичайної ціни) канцтоварів і зразків товарів над фактичною ціною їх постачання з типом причини 15«Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання».

Розлогіше про складання таких податкових накладних ми розповідали у статті «Нова податкова накладна в зразках».

Нарахування податкових зобов’язань із ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ у цьому випадку не здійснюється.

Щодо другого випадку процитуймо роз’яснення контролерів у підкатегорії 101.06 системи «ЗІР»:

«Якщо вартість безоплатно переданих товарів, придбаних з ПДВ (в т.ч. для проведення маркетингових/рекламних заходів), включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг та компенсується їх споживачами, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ, то такі товари/послуги слід вважати використаними в оподатковуваних операціях і додаткового нарахування податкових зобов’язань з ПДВ не відбувається.

Такі безоплатно передані товари/послуги визнаються оподатковуваними ПДВ у складі тієї операції, до вартості якої їх було включено».

Мовиться тут про включення вартості безоплатного передання до вартості реалізації готової продукції (товарів/послуг) (див. ІПК ГУ ДФС у м. Києві від 21.09.2017 р. № 2017/ІПК/26-15-12-01-18).

У цьому випадку не потрібно додатково нараховувати ПДВ-зобов’язання ні відповідно до п. 198.5 ПКУ, ні відповідно до п. 188.1 ПКУ.

Детальніше питання обкладення ПДВ безоплатного передання ми незабаром розглянемо в матеріалі «Безоплатне передання: ПДВ-наслідки».

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»