Роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі виплачувати зарплату своїм працівникам. У зв’язку з несвоєчасною виплатою зарплати в роботодавця виникає обов’язок виплатити працівникові компенсацію втрати частини заробітної плати. Це стосується випадків несвоєчасної виплати заробітної плати підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, пов’язаних із порушенням установлених строків виплати

Правові основи виплат, за затримку яких виплачують компенсацію, а також механізм обчислення компенсації визначені Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III (даліЗакон № 2050) і Порядком проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159 (даліПорядок № 159).

З’ясуймо, у яких випадках виплачують компенсацію у зв’язку з несвоєчасною виплатою зарплати та як обчислити її суму.

У яких випадках виплачують компенсацію

Компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати (далі — компенсація) виплачують громадянам у разі затримки виплат, нарахованих громадянам, на один і більше календарних місяців.

Зверніть увагу!

Компенсації підлягає грошовий дохід (разом із сумою індексації), який одержують у гривнях на території України та який не має разового характеру.

(ч. 2 ст. 2 Закону № 2050, п. 3 Порядку № 159)

Суму компенсації нараховують у разі нарахованих, але своєчасно не виплачених грошових доходів. Нараховують і виплачують компенсацію в тому самому місяці, у якому виплачують заборгованість (див. лист Мінсоцполітики від 22.05.2018 р. № 2/0/216-18).

За затримку яких виплат працівникам виплачують компенсацію

До доходів, на які нараховують компенсацію, належать:

  • пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, щомісячної державної грошової допомоги та компенсаційних виплат);
  • соціальні виплати (допомога сім’ям із дітьми, державна соціальна допомога інвалідам із дитинства та дітям з інвалідністю, допомога по безробіттю, матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, матеріальна допомога по безробіттю;
  • допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах, щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання, допомога на дитину, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності тощо);
  • стипендії;
  • заробітна плата (грошове забезпечення).

Зверніть увагу!

Вчасно не отриманий із вини громадянина дохід компенсації не підлягає.

(ст. 5 Закону № 2050)