Із 1 травня підвищуються посадові оклади працівників за ЄТС диференційовано з 1-го по 25-й тарифні розряди. Розгляньмо, як це підвищення враховувати під час коригування середнього заробітку