Про які саме посередницькі послуги йдеться в пп. «є» п. 186.3 ПКУ? Він поширюється на посередництво з усіма послугами, що вказані в п. 186.3 ПКУ та які організовуватиме посередник?

ВІДПОВІДЬ: У пп. «є» п. 186.3 Податкового кодексу України (даліПКУ) ідеться про посередницькі послуги від імені та за рахунок іншої особи (див., наприклад, ст. 1000 «Договір доручення» Цивільного кодексу України, даліЦКУ) або від свого імені, але за рахунок іншої особи (див., скажімо, ст. 1011 «Договір комісії» ЦКУ), якщо в результаті покупцеві (замовникові) буде забезпечено надання послуг, «перерахованих у цьому підпункті».

Оскільки підпунктом є саме пп. «є», який власне й згадує про посередницькі послуги, то дію такої норми, на наш погляд, некоректно поширювати на посередництво з усіма послугами, переліченими в усьому пункті 186.3 ПКУ.

Унаслідок цього таке — наголошуємо, винятково формальне трактування дозволяє визначити місце посередницьких послуг згідно з пп. «є» п. 186.3 ПКУ (тобто прив’язатися до місця реєстрації покупця) лише в тому випадку, якщо «базова» послуга, котру отримає покупець (замовник), також виявиться посередницькою. Певна річ, цей підхід сіє зерно сумніву: чи справді законодавець планував настільки звузити коло правовідносин, на які поширюється дія цієї норми? Чи дійсно вона повинна спрацьовувати тільки при посередництві на купівлю посередницьких послуг?

Думка податківців

Контролери поширюють дію пп. «є» п. 186.3 ПКУ на посередницькі операції з усіма послугами, названими в усіх підпунктах п. 186.3 ПКУ:

  • «Згідно із пп. «є» п. 186.3 ст. 186 р. V ПКУ місцем надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому пункті, зокрема, рекламних послуг, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання, або — у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання» — див. роз’яснення в підкатегорії 101.07 системи «ЗІР»;
  • «Згідно із пп. «є» п.186.3 ст.186 ПКУ місцем надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому пункті, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання, або — у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання» (див. роз’яснення в підкатегорії 101.07 системи «ЗІР») — ідеться про операції з надання повіреним-резидентом за дорученням довірителя — нерезидента консультаційних та інших послуг, визначених у пп. «в» п.186.3 ПКУ;
  • «Відповідно до пп. «є» п. 186.3 ст. 186 ПКУ місцем надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю, зокрема, телекомунікаційних послуг, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання…» — ідеться про телекомунікаційні послуги, названі у пп. «д» п. 186.3 ПКУ (див. роз’яснення в підкатегорії 101.07 системи «ЗІР»).

Утім про універсальність такого підходу не варто говорити. Адже податківці відразу ж повідомляють: у кожному окремому випадку взаємин потрібно буде проаналізувати документи ПДВшника. А там, дивись-но, і висновки можуть виявитись іншими...

Що зазначено в науково-практичному коментарі до ПКУ

Ми вважаємо, ще ширше тлумачення зазначеної норми містилося в Науково-практичному коментарі до Податкового кодексу України: в 3 т./кільк. авторів [заг. редакція М. Я. Азарова]. — К. ; Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. — 2389 с. Зокрема, пояснюючи п.п. 186.2–186.4 ПКУ, автори зазначили:

«…уточнено місце постачання, яким визнано місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб’єкт господарювання... До цього переліку додатково включено: надання персоналу, телекомунікаційні послуги, послуги радіомовлення та телевізійного мовлення, транспортно-експедиторські послуги, надання посередницьких послуг від свого імені, але за рахунок іншої особи».

У результаті ж було вказано, що загалом визначення місця постачання послуг, установлене ст. 186 ПКУ, «узгоджується з відповідними положеннями Директиви Ради 2006/112/ЄС (ст.ст. 47, 52, 56)».

Місце постачання за Директивою Євросоюзу

Звернувшись до згаданої ст. 56 Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість (даліДиректива ЄС), ми побачимо: у її частині 1 перелічено низку послуг, серед яких — передання та надання авторських прав, рекламні послуги, послуги консультантів, інженерів тощо (тобто дуже схожі на перелічені в п. 186.3 ПКУ), місце постачання котрих визначається місцем реєстрації їх замовника.

Водночас згідно з пп. «l» ч. 1 ст. 56 Директиви ЄС у такий же спосіб визначають і місце постачання послуг посередниками, що діють від імені та за дорученням інших осіб, «якщо такі посередники беруть участь у постачанні послуг, зазначених у цій частині» (тобто різноманітних послуг, пойменованих у ч. 1 ст. 56 Директиви ЄС).

Як бачимо, щоб узгодити порядок визначення місця постачання посередницьких послуг із п. 186.3 ПКУ й у ч. 1 ст. 56 Директиви ЄС, у пп. «є» п. 186.3. ПКУ слід було б згадати про послуги, названі в усьому пункті (а не підпункті, як записано зараз). Однак змінити ситуацію може лише коригування тексту ПКУ.

Підсумуймо: існуюче формулювання пп. «є» п. 186.3 ПКУ дозволяє визначити місце постачання посередницьких послуг як місце реєстрації їх замовника лише в разі, якщо посередництво пов’язано також із посередницькими послугами третьої особи. У протилежному випадку слід звертатися до інших норм п.п. 186.2–186.4 ПКУ. Непрямо на користь такого висновку зазначає й лист ДПАУ від 18.03.2011 р. № 7634/7/16-1517-18 (див. додатково лист ДПСУ від 30.05.2012 р. № 9222/6/15-3415-26 і лист ДПАУ від 28.07.2011 р. № 20450/7/16-1517-26), у якому податківці запропонували визначати місце постачання агентських послуг (на жаль, з листа не відомо подробиці операції), поставлених нерезидентом згідно зі п. 186.4 ПКУ.

Утім є й інший вихід: звернутися за письмовою податковою консультацією за ст. 52 ПКУ. Адже податківці не раз трактували норму ПКУ в дусі її європейського аналога. Можливо, аналізуючи матеріали конкретного платника податків, вони ще раз повторять свій висновок.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»