Комісія (уповноважений) із соціального страхування — це фактично посередник між працюючою особою та Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд). На жаль, не всі роботодавці розуміють, що від її роботи багато залежить. Тож розглянемо, що належить до її функцій та які питання вона має контролювати

Повноваження комісій (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації (далі ― комісія соцстраху) регулюються Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі Закон № 1105) і Положенням про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затвердженим постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25 (далі  ― Положення про комісію).

Проте деякі роботодавці надто легковажно ставляться до питання створення (обрання) комісії (уповноваженого) із соціального страхування. Своєю чергою, відсутність такої комісії (або вповноваженого) є порушенням чинного законодавства.

Обізнаність працівників щодо їх прав на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соцстраху безпосередньо залежить від належного виконання обов’язків головою та членами комісії соцстраху.

Як утворюються комісії із соціального страхування?

Відповідно до абз. 1 ч. 3 ст. 30 Закону № 1105, рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що обирається на підприємстві, в установі, організації, або фізичною особою — підприємцем, особою, яка провадить незалежну професійну діяльність. Така комісія утворюється, якщо чисельність застрахованих осіб на підприємстві — понад 15 працюючих за наймом (тобто за трудовими договорами). У разі якщо ця цифра менша, на загальних зборах працівників обирається вповноважений із соцстраху підприємства (п. 1.4 Положення про комісію).

До складу комісії соцстраху включаються представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілки) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб.

На новоствореному підприємстві комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації підприємства (п. 1.9 Положення про комісію).

Таким чином, якщо кількість працюючих за трудовими договорами на підприємстві не перевищує 15 осіб, обирається вповноважений із соціального страхування, якщо ж перевищує 15 осіб слід створювати комісію.

Які обов’язки та повноваження має комісія (уповноважений) із соціального страхування?

Комісія (уповноважений) із соцстраху повинна:

  • здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення;
  • приймати рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково);
  • розглядати підставу та правильність видачі листків непрацездатності й інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг;
  • проводити на підприємстві роз’яснювальну роботу та надавати працівникам консультації з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду соцстраху.

Крім того, представники комісії (уповноважений) зобов’язані забезпечувати доступність інформації з питань надання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів Фонду, у т.ч. інформувати про наявність санаторно-курортних путівок та їх виділення кожному працівнику. Також до кола обов’язків зазначеної комісії (уповноваженого) включаються:

  • ведення обліку осіб, які часто та довго хворіють, й осіб, які отримали листки непрацездатності у зв’язку з невиробничими травмами;
  • аналіз, інформування та внесення пропозицій роботодавцеві з питань зниження рівня захворюваності.

Комісія (уповноважений) із соцстраху підзвітна роботодавцю та представнику застрахованих осіб, а її робота в установленому порядку підлягає перевірці органами Фонду соцстраху (п. 1.6 Положення про комісію).

Як комісія соцстраху здійснює контроль за правильністю видачі (подовження) листків непрацездатності?

Комісія із соціального страхування підприємства має право звертатися за потреби до робочих органів відділень Фонду соцстраху щодо перевірки обґрунтованості видачі та подовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства (абз. 4 п. 2.1 Положення про комісію).

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 9 Закону № 1105, Фонд соцстраху (як страховик) має право здійснювати перевірку обґрунтованості видачі та подовження листків непрацездатності застрахованим особам.

Крім того, контроль за порядком видачі листків непрацездатності закладами охорони здоров’я всіх відомств здійснюють у межах своєї компетенції МОЗ України, Фонд соцстраху, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, профспілки та їх об’єднання (п. 8.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455).

Відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону № 1105, підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом ― копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи.

Якщо за результатами перевірки обґрунтованості видачі та подовження листків непрацездатності фахівцями Фонду соцстраху чи відповідальними за експертизу з тимчасової непрацездатності органів охорони здоров’я будуть зроблені висновки про порушення встановленого порядку видачі листків непрацездатності, комісія із соцстраху має право прийняти рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення (абз. 2 п. 2.2 та пп. 3.1.1 Положення про комісію).

Хто несе відповідальність за неправильно заповнені листки непрацездатності?

За неправильно заповнений листок непрацездатності несе відповідальність комісія із соціального страхування, а не медичний заклад.

Як зазначалося вище, для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності єдиною та необхідною умовою, що підтверджує юридичний факт наявності права на її отримання, є належним чином оформлений листок непрацездатності, правильність заповнення якого повинна перевірити комісія із соціального страхування.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»