За умовами колдоговору установа може виплачувати поточні премії в розмірі до 30% посадового окладу за наявності економії фонду оплати праці. У грудні 2015 року, окрім поточної премії, була виплачена премія, не передбачена колдоговором, яка була встановлена з метою перевищення суми належної в цьому місяці індексації. Чи враховувати її до заробітку для обчислення середньої зарплати під час обчислення відпускних?