Законодавство чітко регламентує порядок надання навчальних відпусток, їх тривалість і визначає гарантії працівникам, які поєднують роботу з навчанням. Гарантії та пільги працівникам, які навчаються в навчальних закладах, визначені ст.ст. 208–220 КЗпП і ст.ст 13–151 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі Закон про відпустки). Проте на практиці в роботодавців виникає чимало запитань.

Отже, насамперед з’ясуймо:

 • яким категоріям працівників надають навчальні відпустки, якої тривалості;
 • що є підставою для їх надання;
 • який документ підтверджує право працівника на отримання навчальної відпустки.

Яким працівникам і коли надають навчальні відпустки

Право на навчальну відпустку гарантовано ст.ст. 211–216 КЗпП і ст.ст. 13–15 Закону про відпустки працівникам, які навчаються в:

 • середніх навчальних закладах (очна, заочна форми й екстернат);
 • професійно-технічних навчальних закладах (далі ― ПТНЗ) на вечірніх відділеннях;
 • вищих навчальних закладах (далі ― ВНЗ) на вечірній і заочній формах навчання;
 • навчальних закладах післядипломної освіти й аспірантурі (вечірня й заочна форми навчання).

Згідно зі ст. 151 Закону про відпустки, на період профспілкового навчання також надається короткотривала відпустка до 6 к.дн. ― працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємств.

Наразі головну увагу приділимо навчанню працівників у ВНЗ. Зважаючи на те що із 06.09.2014 діє Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (даліЗакон про вищу освіту), далі використовуватимемо терміни й визначення із цього нормативного документа.

Тривалість навчальних відпусток

Тривалість навчальної відпустки залежить від:

 • типу навчального закладу, у якому працівник навчається (університет, академія, інститут, коледж);
 • статусу закладу (державний, комунальний або приватний);
 • рівня та ступеня освіти, які отримує працівник;
 • курсу, на якому навчається працівник;
 • форми навчання (денна, вечірня, заочна);
 • з якою метою надають відпустку (іспити, настановні чи лабораторні заняття, складання державних іспитів, підготовка й захист дипломного проекту);
 • особливостей навчального процесу.

Тривалість навчальних відпусток залежно від типу навчального закладу див. в таблиці.