Працівника прийнято на роботу 7 грудня 2015 року, він хворів із 03 по 14 березня 2016 року. Але під час тимчасової непрацездатності (09 березня 2016 року) він набув  8-річного страхового стажу. Як оплачувати лікарняний — із розрахунку 70% чи 100% середньої зарплати?

ВІДПОВІДЬ: Суму страхових виплат й оплати перших п’яти днів непрацездатності визначають, перемноживши суму денної виплати (яку обчислюють залежно від страхового стажу) на кількість календарних днів, що підлягають оплаті (п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, далі Порядок № 1266).

Розмір допомоги по непрацездатності залежить від страхового стажу й становить:

 • при стажі до 3 років — 50% середньої зарплати;
 • від 3 до 5 років — 60%;
 • від 5 до 8 років — 70%;
 • понад 8 років — 100% (ст. 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV, далі Закон про соцстрах).

Такі самі розміри встановлені й для оплати перших п’яти днів непрацездатності п. 5 Порядку оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2015 р. № 440.

Якщо ж у період тимчасової непрацездатності застрахована особа набула страхового стажу, що надає право на більший розмір виплати, то постає запитання: який відсоток брати для оплати лікарняного?

Зауважимо: право на оплату тимчасової непрацездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи (абз. 2 ч. 1 ст. 19 Закону про соцстрах). А це означає, що страховий стаж для оплати лікарняного визначають на дату настання страхового випадку (див. лист  Фонду соцстраху від 17.01.2015 р. № 2.4-17-92).

Приклад 1

Працівнику, прийнятому на роботу з 07 грудня, нарахована зарплата за грудень 2015 року — 3800 грн,  за січень 2016 року  — 4800 грн, за лютий  2016 року  — 5200 грн. Він хворів із 03  по 14 березня 2016 року й набув 8-річного страхового стажу в період тимчасової непрацездатності 09 березня.  Невідпрацьованого робочого часу з поважних причин не було, страховий стаж за останні 12 місяців — понад 6 місяців.

У цьому разі для розрахунку суми денної виплати беруть страховий стаж, якого набув працівник на дату настання страхового випадку (початку тимчасової непрацездатності), тобто він становив трохи менше 8 років, що дає право на оплату лікарняного в розмірі 70% середньої зарплати.

Розрахунковим періодом будуть фактично відпрацьовані календарні місяці (із 1-го до 1-го числа), тобто січень – лютий 2016 року (п. 26 Порядку № 1266). Середню зарплату обчислюють на підставі відомостей про суми нарахованої зарплати, включених до звітності з ЄСВ, яка подається до органу ДФС (п. 32 Порядку № 1266).

Тож розрахунок лікарняних здійснюють таким чином:

 • визначають кількість календарних днів у розрахунковому періоді:
  31 к.дн. + 31 к.дн. = 62 к.дн.;
 • визначають заробіток за місяці розрахункового періоду:
  4800 грн + 5200 грн  = 10000 грн;
 • знаходять середньоденну зарплату за календарний день:
  10000 грн : 62 к.дн. = 161,29 грн.
 • визначають розмір денної виплати (при стажі від 5 до 8 років):
  161,29 грн х 70% = 112,90 грн;
 • обчислюють оплату перших п’яти днів непрацездатності:
  112,90 грн х 5 к.дн. = 564,50 грн
 • і допомогу з тимчасової непрацездатності за 6 к.дн:
  112,90 грн х 6 к.дн. = 677,40 грн.

Зверніть увагу!

До страхового стажу зараховують лютий 2016 року, якщо ЄСВ із нарахованої за лютий зарплати (доходу) роботодавець сплатив повністю/

Приклад 2

Скористаймося умовами прикладу 1, але припустімо, що 8-річного страхового стажу застрахована особа набула 02 березня 2016 року (напередодні страхового випадку).

Формально в такому разі на день настання страхового випадку страховий стаж уже становить 8 років, і розмір денної виплати мав становити 100% середньої зарплати. Однак не забуваймо, що до страхового стажу зараховують періоди, за які щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, аніж мінімальний страховий внесок (ч. 1 ст. 21 Закону про соцстрах).

Тому, щоб зарахувати страховий стаж 8 років на момент нарахування лікарняних, має бути сплачений ЄСВ за 01–02 березня 2016 року. Адже страховий стаж визначають за даними персоніфікованої бази, у якій роблять позначку, що за відповідний місяць ЄСВ сплачений. Тож якщо буквально читати норми ст. 21 Закону № 1105, то виходить, що до моменту сплати ЄСВ за березень 2016 року страхувальник не може зарахувати період із 01 по 02 березня до страхового стажу й, відповідно, за даними Держреєстру 8-ми років страхового стажу не буде. А після сплати ЄСВ за березень можна зробити перерахунок лікарняного, застосувавши більший відсоток для оплати лікарняного. На цьому Фонд наголошує в схожій ситуації, наполягаючи, що страховий стаж можна переглянути на підставі даних, наданих у формі № ОК-7 (див. лист  Фонду соцстраху від 07.05.2015 р. № 5.2-32-823).

Звісно, проблеми з обчисленням страхового стажу можуть виникнути лише в разі, якщо на момент нарахування лікарняних не сплачений ЄСВ за місяць чи два, а в цей час завітають ревізори Фонду соцстраху з перевіркою. Тож передусім цей нюанс слід урахувати тим роботодавцям, які мають заборгованість по сплаті ЄСВ за попередні періоди. Адже до моменту погашення заборгованості за відповідні місяці ці місяці не зараховують до страхового стажу всім працівникам підприємства.

Ольга СМОЛІНА,

бухгалтер-експерт