Питання давнє, спірне, а головне — недостатньо врегульоване на законодавчому рівні. Зваживши всі «за» і «проти», доходимо висновку, що підприємець не може найняти на роботу директора. Пояснимо чому