Порядок приймання та документального оформлення необоротних активів раніше (до 06.08.2013 р.) визначала Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Держказначейства від 17.07.2000 р. № 64, яка втратила чинність 06.08.2013 рc