У 2015 році підприємство провело дооцінку основних засобів. Чи потрібно коригувати фінрезультат до оподаткування на суму амортизації, нараховану на дооцінену вартість основних засобів? Оскільки річний дохід від будь-якої діяльності за останній звітний (податковий) період перевищує 20 млн грн, то підприємство застосовує податкові різниці, передбачені р. ІІІ ПКУ.

ВІДПОВІДЬ: Передусім треба сказати, що сума амортизації, нарахована на дооцінену вартість основних засобів (якщо вона не стосується невиробничого основного засобу), як збільшить фінрезультат до оподаткування, так і зменшить його. Пояснімо.

Нагадаємо

Податок на прибуток обчислюється виходячи з бухгалтерського фінрезультату, обчисленого відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, відкоригованого на різниці, передбачені р. III ПКУ. Такі різниці можна не застосовувати за умови, якщо бухгалтерський дохід (за вирахуванням непрямих податків) за останній рік не перевищує 20 млн грн (абз. 8 пп. 134.1.1 ПКУ). Зокрема різниці, котрі коригуватимуть фінрезультат, — це:

 • амортизаційні різниці (ст. 138 ПКУ);
 • різниці, що виникають під час формування резервів (забезпечень);
 • різниці, що виникають під час здійснення фінансових операцій (пп. 134.1.1 ПКУ).

Ці різниці коригуватимуть бухгалтерський фінрезультат як у бік зменшення, так і в бік збільшення бази оподаткування.

Зупинімося на амортизаційних різницях.

Стисло кажучи, механізм коригування складається із додавання до фінрезультату бухгалтерської амортизації та наступного віднімання податкової амортизації. Тобто фінрезультат фактично в кінці відкоригується на різницю між бухгалтерською та податковою амортизаціями. Але це спрощене уявлення про методику коригувань, насправді вона дещо складніша (п.п. 138.1, 138.2 ПКУ).

До фінансового результату додають:

 • суму нарахованої амортизації основних засобів і нематеріальних активів відповідно до П(С)БО чи МСФЗ;
 • суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду згідно з національними П(С)БО чи МСФЗ;
 • суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів і нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних П(С)БО, у разі ліквідації чи продажу такого об’єкта (п. 138.1 ПКУ).

Від фінансового результату віднімають:

 • суму розрахованої амортизації основних засобів і нематеріальних активів відповідно до правил податкового обліку (п. 138.3 ПКУ);
 • суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної за правилами податкового обліку, у разі ліквідації чи продажу такого об’єкта;
 • суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів згідно з національними П(С)БО чи МСФЗ (п. 138.2 ПКУ).

Як бачимо, конкретної вимоги щодо врахування амортизації, нарахованої на дооцінену вартість основних засобів, немає. Про це згадують і податківці в листі від 04.12.2015 р. № 26508/10/28-10-06-11, зокрема вони зазначають:

«Амортизації переоцінених основних засобів, відповідно до ст. 138 ПКУ, не містить вимог щодо додаткових коригувань, які призведуть до перегляду та зменшення нарахованої амортизації, у зв’язку з тим, що вартість основних засобів перецінилася.

Дооцінка основних засобів може включатися до вартості основних засобів та амортизуватися для цілей податкового обліку (Виділено авт. — А.П.)».

Слід зважати на те, що в податковому обліку не амортизуються:

 • вартість гудвілу;
 • витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення невиробничих основних засобів.

Тож якщо така амортизація не стосується невиробничого основного засобу, то, як і передбачено п.п. 138.1 та 138.2 ПКУ, нарахована сума амортизації на дооцінену вартість основних засобів спочатку збільшить фінрезультат до оподаткування в складі нарахованої амортизації відповідно до П(С)БО чи МСФЗ, а потім зменшить його в складі нарахованої амортизації згідно з ПКУ.

Детально про збільшення фінрезультату до оподаткування на бухгалтерську амортизацію та його зменшення на податкову амортизацію ми розповідали в матеріалі «Амортизація основних засобів в обліку податку на прибуток із 2015 року» газети № 83/2015.

Зверніть увагу

Згідно з абз. 4 п. 138.2 ПКУ, фінрезультат до оподаткування необхідно зменшити на суму дооцінки основних засобів у межах попередньо віднесених до витрат сум уцінки таких основних засобів відповідно до національних П(С)БО чи МСФЗ.

Тобто перша дооцінка основних засобів у бухобліку включається до складу капіталу в дооцінках і жодним чином не впливає на об’єкт обкладення податком на прибуток. Надалі ж дооцінки впливають на об’єкт обкладення податком на прибуток лише за умови, якщо були проведені уцінки. Зокрема детальніше про це ми розповідали в матеріалі «Дооцінка об’єктів основних засобів і нематактивів: різниці з податку на прибуток» газети № 242/2015.

Алевтина ПОЛІЩУК,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»